ПРИЕМ 2017/2018

Годишната такса за обучение

За редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение – 3000 лв.
За докторанти чуждестранни граждани – 3000 евро.

Докторантите имат възможност да разсрочват таксите си с индивидуален план.

Банкови сметки:

Титуляр:              ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

IBAN:                    BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 – BGN

IBAN:                    BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 – EUR

BIC:                       TEXIBGSF

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors