ПРИЕМ 2017/2018

Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Икономикс“ на 31.05.2016 г. (заповед № 29/27.04.2016)

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors