ПРИЕМ 2017/2018

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение за образователно-научна степен „доктор“ в редовна,
задочна и самостоятелна форма на обучение по следните програми:

„Финанси, застраховане и осигуряване“

„Счетоводство, контрол и анализ“

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors