ПРИЕМ 2017/2018

СТАНИ СТУДЕНТ СЕГА!

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение за образователно-квалификационната степен „бакалавър“  в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности: 

  
 

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors