ПРИЕМ 2017/2018

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение за образователно-квалификационната степен „бакалавър“  в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалности: 

  
 

Съвместни бакалавърски програми със Sheffield University, UK редовна форма на обучение:

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение за образователно-квалификационната степен „бакалавър“  в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по следните специалностите:

Счетоводство, финанси и контрол
Маркетинг, продажби и електронен бизнес
Съвместни бакалавърски програми със Sheffield University, UK редовна форма на обучение:
Маркетинг
Финансов мениджмънт и маркетинг
Счетоводство и финанси

 

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors