ПРИЕМ 2017/2018

Записването на приетите студенти във ВУЗФ се извършва въз основа на заповед, съобразно обявените резултати от съответното класиране.
Приетите студенти се записват в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ в обявените срокове след съответните класирания. Те подават следните документи:

  1. оригинала на дипломата за висше образование;
  2. студентска книжка по образец;
  3. декларация за здравословното състояние;
  4. декларация за здравното осигуряване (за студентите в редовна форма на обучение);
  5. договор за обучение между висшето училище и студента;
  6. документ за платена такса за обучение;
  7. три броя актуални снимки с размери 3,5/4,5 см.

Документите по т. 2-5 се закупуват в книжарницата на ВУЗФ.

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors