ПРИЕМ 2017/2018

за провеждане на кандидатстудентската кампания за магистърска степен във ВУЗФ за учебната 2016/2017 година

Прием Прием на документи и записване на приетите студенти Обявяване състава на групите и разписанието за семестъра
Зимен семестър

01.03.2016 г. – 10.10.2016 г.

11.10.2016 г.

Летен семестър

01.11.2016 г. –  20.02.2017 г.

21.02.2017 г.

Работно време на дирекция „Учебна дейност” :

понеделник – петък
8:30 – 17:00 ч.

събота
9:00 – 14:00 ч.


Twitter updates

RSS not configured

Sponsors