ПРИЕМ 2017/2018

Висшето училище по
застраховане и финанси предлага обучение за
образователно-квалификационната степен „магистър“ в редовна,
задочна и дистанционна форма на обучение по следните
специалностите:


Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма в партньорство с ДЗИ

Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма в партньорство The Business Institute

Магистърска програма в партньорство Медийна академия „Българион“

Магистърска програма в партньорство със Saatchi&Saatchi

С подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek и CSR Bulgaria

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместна магистърска програма с ERP Academy /Ново/

Бизнес мениджмънт и планиране в строителството с подкрепата на TRACE /Ново/

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност с подкрепата на Fibank /Ново/

Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма /Ново/

Продажби, бизнес финанси и комуникации/Ново/

Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценности

Одит и риск мениджмънт

 Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти по енергийна ефективност/Ново/

Бинес мениджмънт в туризма /Ново на английски език/

 


Приветствие от Проф. Пол
Уайт /Pro-Vice Chancellor of University of Sheffield/

Представяне на
University of Sheffield/City College


КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors