ПРИЕМ 2017/2018

Висшето училище по
застраховане и финанси предлага обучение за
образователно-квалификационната степен „магистър“ в редовна,
задочна и дистанционна форма на обучение по следните
специалностите:

Бизнес трансформация: киберсигурност и защита на лични данни / НОВО/

Магистърска програма

 

 Магистърска програма

Магистърска програма

 

Магистърска програма в партньорство с ДЗИ

Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма

Магистърска програма в партньорство The Business Institute

Магистърска програма в партньорство Медийна академия „Българион“

Магистърска програма в партньорство със Saatchi&Saatchi

С подкрепата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Intertek и CSR Bulgaria

 

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

 

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

 

Съвместни магистърски програми със Sheffield University, UK /4 семестъра/

 

Съвместна магистърска програма с ERP Academy /Ново/

 

 Бизнес мениджмънт и планиране в строителството с подкрепата на TRACE /Ново/

 

 Банков мениджмънт и инвестиционна дейност с подкрепата на Fibank /Ново/

Бизнес, маркетинг и ивент мениджмънт в туризма /Ново/

 

Продажби, бизнес финанси и комуникации/Ново/

 

Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценностИ

 

Одит и риск мениджмънт

 

 

Мениджмънт, маркетинг и финансиране на проекти по енергийна ефективност /Ново/

 Бинес мениджмънт в туризма /Ново /- на английски език/

 Иновационен диалог: бизнес, публични политики и социални иновации-/Ново/

 

Мениджмънт на собствен бизнес и лични финанси -/Ново/

 Киберсигурност и стратегически мениджмънт – /Ново/

Бизнес психология, кризисен и финансов мениджмънт – /Ново/

Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията – /Ново/

Приветствие от Проф. Пол
Уайт /Pro-Vice Chancellor of University of Sheffield/

Представяне на
University of Sheffield/City College


КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Twitter updates

RSS not configured

Sponsors